Kancelaria Lex – Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – deputat węglowy

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje możliwość wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty rekompensaty. W szczególności decyzje takie dotyczą wdów i sierot po czynnych zawodowo górnikach, którym ustawa nie przyznała prawa do świadczenia rekompensacyjnego. Czy w świetle takich zapisów ustawy w/w osoby całkowicie utraciły prawo do świadczenia?

Choć brzmienie ustawy wydaje się jednoznaczne, to jednak należy zwrócić uwagę, że jest to regulacja nowa, której zakres nie był przedmiotem szerokiej analizy sądów powszechnych, a także Trybunału Konstytucyjnego. Należy zatem wskazać na szansę jaką daje art. 193 Konstytucji RP, który przewiduje możliwość wniesienia przez każdy sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność zapisów ustawy z Konstytucją. Należy przypuszczać, że sądy rozpoznające w/w sprawy pokuszą się o skierowanie takich pytań, a to wobec właściwie umotywowanych w odwołaniach wniosków i wskazania podstaw prawnych. Stwarza to szansę do oceny czy przewidziane rozróżnienie sytuacji wdów i sierot po zmarłych czynnych zawodowo górnikach od wdów i sierot po zmarłych górnikach emerytach jest zgodne z Konstytucją RP.

Kancelaria Radcowska Lex w Oświęcimiu oferuje reprezentację w postępowaniach sądowych oraz sporządzanie pism procesowych oraz odwołań. Kontakt pod nr: 798499989 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *