Kara za zajęcie pasa drogowego na cele reklamy – odwołanie

Szanowni Państwo,
Kancelaria Radcowska Lex oferuje swoim klientom reprezentację w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym o nałożenie kary za zajęcie pasa drogowego, szczególnie na cele reklamowe. Doświadczenie jakim dysponujemy w prowadzeniu tychże spraw daje naszym klientom możliwość uniknięcia często dużych kar za umieszczenie reklamy w pasie drogowym. W toku postępowania ustalany jest stan faktyczny sprawy, badane są granice pasa drogowego oraz wnoszone są odpowiednie wnioski oraz odwołania od decyzji, celem ochrony interesu klienta. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr: 798-499-989.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *