Ochrona dóbr osobistych – pozew o ochronę dóbr osobistych

W sytuacji naruszenia przez osoby trzecie dóbr osobistych najczęściej popełnianym błędem jest składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policję lub do prokuratury. Tymczasem samo naruszenie dóbr osobistych, jeżeli nie wiąże się z nim wypełnienie znamion czynu zabronionego określonego w kodeksie karnym, winno być dochodzone na gruncie postępowania cywilnego. Kancelaria Lex w Oświęcimiu oferuje swoim klientom prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych, w tym także o wypłatę o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych. Przeprowadzenie postępowania umożliwia nie tylko uzyskanie kwoty pieniężnej, ale stanowi przede wszystkim skuteczny środek nacisku na drugą stronę, celem zaniechania dalszych naruszeń. Pojęcie dóbr osobistych jest bardzo szerokie i może zależeć od konkretnego stanu faktycznego. Bogate orzecznictwo w tym zakresie daje możliwość oparcia się na skutecznych podstawach. Kancelaria oferuje również reprezentację strony pozwanej o naruszenie dóbr osobistych. W takim wypadku naszym zadaniem będzie wykazanie, że do naruszenia dóbr osobistych nie doszło, jak również, że żądana kwota odszkodowania została zawyżona. Zachęcamy do kontraktu z naszą Kancelarią pod nr: 798-499-989.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *