Podział majątku a hipoteka w świetle najnowszego orzeczenia SN III CZP 30/18

W najnowszym orzeczeniu SN z dnia 27 lutego 2019 roku stwierdzono, iż zasadą jest nieodliczanie wartości hipoteki od wartości majątku wspólnego przy jego podziale. Rozstrzygnięcie to diametralnie odbiega od dotychczasowego orzecznictwa SN w tym zakresie i ma bezpośrednie przełożenie na toczące się oraz przyszłe sprawy o podział majątku. Więcej informacji wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *