Prawo karne

01_prawo_karne2

  • Reprezentacja w charakterze obrońcy oskarżonych lub obwinionych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia – zobacz więcej;
  • Reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych (pokrzywdzonych);
  • Reprezentacja podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych przed Policją i Prokuraturą;
  • Sporządzanie pism procesowych i wniosków;
  • Reprezentacja w postępowaniach wykonawczych – zobacz;