Prawo pracy i ZUS

04_prawo_pracy2

  • Roszczenia odszkodowawcze lub o przywrócenie do pracy w stosunku do pracodawcy;
  • Ochrona pracodawców w postępowaniach z roszczeń pracowniczych;
  • Sporządzanie dokumentacji pracowniczych – umów o pracę, dokumentów rozwiązujących te umowy;
  • Reprezentacja w sporach z ZUS;