Rozwód a zdrada. Kto poniesie winę?

Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związków małżeńskich oraz orzekania rozwodów. Nie zawsze jednak fakt związania się jednego z małżonków z inną osobą w trakcie trwania małżeństwa będzie skutkował orzeczeniem rozwodu z jego winy.

Zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o., orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Najczęstszą przyczyną rozwodów, obok problemów alkoholowych i przemocy, jest właśnie zdrada małżeńska. Małżonek niewierny jest bowiem co do zasady traktowany jako winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, sąd ocenia przyczyny rozkładu pożycia na moment, w którym on nastąpił. A zatem jeżeli jeden z małżonków przez swoją postawę, w szczególności chłód emocjonalny lub odmowę pożycia fizycznego, doprowadził do całkowitego i zupełnego rozkładu małżeństwa (a więc ustania więzi fizycznej i gospodarczej), to fakt związania się drugiego małżonka z inną osobą w późniejszym okresie nie będzie traktowane jako zawiniona przyczyna rozkładu pożycia, mimo, iż małżeństwo formalnie nadal trwa. Do owego rozkładu doszło bowiem już wcześniej. Co więcej – w takim wypadku wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest często pierwszy małżonek, gdyż nie wywiązywał się on z podstawowych obowiązków małżeńskich, jakim jest utrzymywanie więzi fizycznych i gospodarczych.

Należy jednakże wskazać, iż wina za rozkład pożycia małżeńskiego nie jest stopniowalna, a zatem nawet cząstka winy drugiego małżonka w rozkładzie pożycia powoduje orzeczenie winy za rozkład pożycia w stosunku do obu stron.

Rolą profesjonalnego pełnomocnika jest zatem w szczególności wykazanie, że to postawa drugiej strony doprowadziła naszego klienta do relacji z inną osobą, albo, że mimo wcześniejszego rozpadu więzi, druga strona również się do tego przyczyniła. Kancelaria Radcowska Lex w Oświęcimiu specjalizuje się w przeprowadzaniu postępowań rozwodowych. W toku postępowania sądowego zapewniamy skuteczną reprezentację interesów, niezależnie od stanu faktycznego sprawy. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr 798499989 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *