Sporządzanie pism procesowych i umów

09_sporzadzanie_pism2

  • Kancelaria oferuje możliwość sporządzenia pism procesowych bez udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu do reprezentacji w postępowaniach sądowych. Jest to oferta uwzględniająca możliwości finansowe klientów;
  • Sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i innych.