Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie kary – ostatnia szansa dla skazanego

Skazanie wyrokiem na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać konieczność osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Ustawa – Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem możliwość odroczenia wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a w dalszej konieczności – warunkowego jej zawieszenia. Poniżej […]

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym? Różnice proceduralne sprawy rozwodowej a spraw prowadzonych w sądach rodzinnych.

Jedno z najczęściej pojawiających się pytań naszych klientów dotyczy kwestii zakresu rozstrzygnięć sądu zawartych w wyroku rozwodowym. Jest to spowodowane zarówno dużą ilością spraw rozwodowych, jak i samą istotnością tychże rozstrzygnięć. Na wstępie należy wskazać, że możliwe rozstrzygnięcia sądu w […]