O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym? Różnice proceduralne sprawy rozwodowej a spraw prowadzonych w sądach rodzinnych.

Jedno z najczęściej pojawiających się pytań naszych klientów dotyczy kwestii zakresu rozstrzygnięć sądu zawartych w wyroku rozwodowym. Jest to spowodowane zarówno dużą ilością spraw rozwodowych, jak i samą istotnością tychże rozstrzygnięć. Na wstępie należy wskazać, że możliwe rozstrzygnięcia sądu w […]