Kancelaria Lex – Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – deputat węglowy

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje możliwość wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty rekompensaty. W szczególności decyzje takie dotyczą wdów i sierot po czynnych zawodowo górnikach, którym ustawa nie przyznała prawa do świadczenia rekompensacyjnego. […]