Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

07_windykacja2

  • Dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym lub w sposób polubowny;
  • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym – zobacz;
  • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych-komorniczych;
  • Ochrona dłużnika w postępowaniach egzekucyjnych-komorniczych;
  • Dochodzenie wierzytelności trudnych, w tym po umorzeniu komorniczym;
  • Pomoc detektywa – zobacz.