Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie kary – ostatnia szansa dla skazanego

Skazanie wyrokiem na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać konieczność osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Ustawa – Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem możliwość odroczenia wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a w dalszej konieczności – warunkowego jej zawieszenia. Poniżej […]