Kancelaria Lex – Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – deputat węglowy

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje możliwość wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty rekompensaty. W szczególności decyzje takie dotyczą wdów i sierot po czynnych zawodowo górnikach, którym ustawa nie przyznała prawa do świadczenia rekompensacyjnego. […]

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie kary – ostatnia szansa dla skazanego

Skazanie wyrokiem na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać konieczność osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Ustawa – Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem możliwość odroczenia wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a w dalszej konieczności – warunkowego jej zawieszenia. Poniżej […]

Detektyw Oświęcim

Z przyjemnością informujemy o podjęciu współpracy Kancelarii Radcowskiej Lex w Oświęcimiu z Agencją Detektywistyczną Apollo24 w Oświęcimiu, prężnie działającą na rynku profesjonalnych usług detektywistycznych. Z szerokiego spektrum oferty usług Agencji zwracamy uwagęna możliwość pozyskania przez Agencję materiału dowodowego na potrzeby […]