Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku – o czym warto wiedzieć – Kancelaria Oświęcim

Śmierć członka rodziny powoduje konieczność uporządkowania spraw spadkowych po spadkodawcy. Jak zatem należy postąpić w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności należy zainicjować sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy. Jest to postępowanie, w którym ustalany jest krąg spadkobierców, czy to ustawowych, czy testamentowych po zmarłym. W postępowaniu tym, z nielicznymi wyjątkami, sąd nie bada co wchodzi w skład spadku. Bada natomiast ilu jest spadkobierców oraz ważność testamentu. Sąd opiera się w tym postępowaniu głównie na zapewnieniach spadkowych, dlatego ważnym jest, aby dopilnować, czy zapewnienia te zostały złożone zgodnie z prawdą. Zatem uczestnikiem postępowania spadkowego będzie również osoba pominięta w testamencie, która dziedziczyłaby z mocy ustawy. Już samo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku daje podstawę do wpisu w księdze wieczystej, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość. Warto pamiętać również o obowiązku poinformowania w ciągu 6 miesięcy właściwego urzędu skarbowego o fakcie przeprowadzenia spadku. Koszt sądowego postępowania spadkowego jest niewielki – aktualna opłata wynosi 55,- zł. Koniecznym jest również przedłożenie odpisu skróconego aktu zgonu, aktów urodzenia oraz małżeństwa spadkobierców.

Dopiero po przeprowadzeniu w/w postępowania możliwym jest zainicjowanie postępowania w przedmiocie działu spadku, w którym to spadkobiercy mogą określić komu przypadnie konkretny składnik majątku i ustalić wysokość ewentualnych spłat lub dopłat. Wydane postanowienie jest również podstawą do wpisu w księdze wieczystej. Nie należy odkładać przeprowadzenia tego postępowania, nawet mimo pozornej zgodności członków rodziny. Z doświadczenia wiemy, iż z upływem lat może dojść do konfliktów oraz dojścia do głosu dalszych spadkobierców, co może wpłynąć na pierwotne ustalenia pomiędzy członkami rodziny. Koszt postępowania działowego jest zróżnicowany w zależności od treści wniosku. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Profesjonalne przeprowadzenie postępowania spadkowego gwarantuje uniknięcie problemów związanych z koniecznością ewentualnego wznawiania postępowania spadkowego lub też częstych błędów we wskazaniu zakresu majątku spadkowego.

Kancelaria Radcowska Lex w Oświęcimiu świadczy pomoc prawną w sądownym prowadzeniu spraw spadkowych, w tym w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Możliwe jest również umówienie spotkania w Tychach oraz Lędzinach. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 798499989.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *