Porady prawne

10_udzielanie_porad_prawnych2

  • Udzielanie porad przez radcę prawnego w siedzibie kancelarii. Wynagrodzenie za poradę zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ewentualnej konieczności analizy dokumentów. Klient jest jednak zawsze informowany przed udzieleniem porady o jej orientacyjnym koszcie. W razie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, koszt porady prawnej udzielonej przed podpisaniem pełnomocnictwa jest wliczany w cenę prowadzenia sprawy. Nie jest traktowana jako porada prawna sama informacja o możliwości i warunkach finansowych prowadzenia sprawy sądowej klienta. Klient nie poniesie zatem co do zasady żadnych kosztów w sytuacji gdy jego sprawa nie będzie nadawać się do prowadzenia na drodze sądowej. Nie pobieramy również opłat za spotkania w celu wyceny prowadzenia sprawy.