Porady prawne i mediacja

10_udzielanie_porad_prawnych2

  • Udzielanie porad przez radcę prawnego w siedzibie kancelarii. Wynagrodzenie za poradę zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ewentualnej konieczności analizy dokumentów. Klient jest jednak zawsze informowany przed udzieleniem porady o jej orientacyjnym koszcie. W razie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, koszt porady prawnej udzielonej przed podpisaniem pełnomocnictwa jest wliczany w cenę prowadzenia sprawy. Nie jest traktowana jako porada prawna sama informacja o możliwości i warunkach finansowych prowadzenia sprawy sądowej klienta. Klient nie poniesie zatem co do zasady żadnych kosztów w sytuacji gdy jego sprawa nie będzie nadawać się do prowadzenia na drodze sądowej. Nie pobieramy również opłat za spotkania w celu wyceny prowadzenia sprawy.
  • Mediacja jest to procedura pozasądowa mająca na celu wypracowanie ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd stanowi tytuł wykonawczy. Mediacja może być prowadzona na zlecenie sądu lub też na wniosek stron, bez konieczności inicjowania postępowania sądowego. Zawarcie ugody mediacyjnej daje możliwość uniknięcia znacznych kosztów sądowych oraz zaoszczędzenie czasu. Mediacja może być prowadzona wyłącznie przez mediatora.