Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo_gospodarcze2

  • Dochodzenie należności wynikających ze zobowiązań umownych, faktur – zobacz;
  • Dochodzenie należności w stosunku do podmiotów będących w toku postępowania upadłościowego;
  • Roszczenia odszkodowawcze – zobacz;
  • Prowadzenie postępowań ugodowych;
  • Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.